Hvad er GPS sporing?

GPSSiden det amerikanske militær frigav GPS til civilt brug i 1993, har teknologien grebet om sig. Der er blevet åbnet op for muligheder, som før ikke eksisterede. Man kan via det satellitstyrede system spore genstande og personer, finde vej, optimere sin virksomhed og sikre sine ejendele. Her kommer vi ind på noget af det, der er resultatet af udviklingen på GPS-området de seneste år.

Global Positioning System

Det amerikanske militær begyndte allerede at udvikle Global Positioning System forkortet til GPS i 1970’erne. I 1993 frigav amerikanerne systemnet til brug for det civile samfund. Baggrunden for beslutningen var nedskydningen af et sydkoreansk fly som forvildede sig ind i sovjetisk luftrum. I starten var systemet ikke særlig præcist, da det amerikanske militær havde sat en forvrængning på, som forstyrrede signalerne fra satellitterne. Den forvrængning blev dog fjernet i 2000 og nu har GPS kun en afvigelse på 6 meter, hvilket gør det egnet til anvendelse indenfor rigtig mange forskellige faggrupper og områder.

Sporing af mennesker

Der er virksomheder, der har set muligheder, som kan gavne udsatte borgere som for eksempel senil demente. Mange senil demente mennesker kan ikke finde rundt, de mister orienteringssansen og kan let fare vild, hvis de går hjemmefra. Hvis de bærer en GPS-sporingsenhed eller -tracker, er det muligt for deres pårørende eller plejepersonale at finde dem igen. Det giver en stor tryghed i hverdagen for de mennesker, der har en senil dement slægtning at tage sig af. Man kan få en sporingsenhed, der via geo-fenching giver besked per sms, hvis personen forlader et bestemt område. På den måde kan omsorgspersoner reagere hurtigt og finde den senil demente, inden han eller hun forvilder sig for langt væk eller nærmer sig en farlig vej.

Sporing af genstande

På samme måde som med mennesker, kan man også spore genstande. Det kan for eksempel dreje sig om biler, motorcykler, cykler osv. Ting der kan være udsatte for tyveri, når de står i bybilledet. Nogle forsikringsselskaber vil endog kun forsikre dyre biler og motorcykler, hvis de er forsynet med en sporingsenhed, som gør det muligt at finde dem igen, hvis de forsvinder. Men det kan også dreje sig om makiner og dyrt værktøj på byggepladser eller mejetærskeren og traktoren på marken.

Flådestyring

Der er også virksomheder, der har set muligheder med GPS-sporingsenheder indenfor virksomhedsdrift. Indenfor mange brancher kan det være nødvendigt at have firmabiler, der kører rundt til kunder gennem dagen. Deres kørsel skal koordineres og det kan være en uoverskuelig affære, hvis det drejer sig om mere end fem til seks biler. Hvis virksomheden udstyrer deres køretøjer med en GPS-sporingsenhed, kan de via et flådestyringsprogram få alle deres biler vist på et kort på deres computerskærm. Det betyder, at de let kan overskue, hvor alle deres biler og dermed medarbejdere befinder sig. Det gør koordineringen lettere og sker der ændringer i dagens program er det også let at se hvilken medarbejder, der er tættest på og kan sendes afsted for at afhjælpe et eventuelt problem hurtigst muligt. Et flådestyringsprogram har mange fordele og kan betyde en optimering af virksomhedens drift, som kan mærkes på bundlinjen.

Giv besked om sporing

Når man taler om sporing af mennesker, skal man naturligvis huske, at man altid skal give personerne besked. Ved sporing af for eksempel en senil dement, skal man have deres samtykke. Serviceloven tillader nemlig, at man bruger en GPS-sporingsenhed til en dement, hvis den demente person samtykker. Ved flådestyring skal medarbejderne have besked om, at deres firmabil er blevet udstyret med en sporingsenhed. Det er ikke lovligt at sætte en sporingsenhed i en firmabil uden, at medarbejderen er klar over det. Tænk altid over, hvad der er etisk rigtigt, når det drejer sig om mennesker og sporing.